משפר טו-22M3M משופר יטוס עד סוף השנה

ערב ראש השנה, הטיסה הראשונה של משופר טו-22M3M משופרת טיל יתקיים. כפי שצוין במשרד הביטחון הרוסי לאחר הבדיקה, המטוס הוא כמעט מוכן לטוס.

לדברי TASS, המפציץ הרוסי טו-22M3M עבר מודרניזציה משמעותית והוא מוכן להמראה. משרד הביטחון ציין כי התקנת ציוד ומערכות חדשים תשפר את דיוק הניווט, את רמת האוטומציה של בקרת מכונות, לפשט תחזוקה הכנה מראש הטיסה.

במהלך המודרניזציה, האלקטרוניקה הרדיו הדיגיטלי החדש יהיה מותקן על ט"ו -22 M3. זה חשוב, הוא פותח לחלוטין על בסיס הבסיס הרוסי. בנוסף, המחבל החדש יקבל ציוד ניווט, תקשורת וראייה מודרניים, אמצעי לוחמה אלקטרונית. על המכונות יחולו מערכת חדשה לניהול מנוע ואוטומציה של דלק. כל סט השיפורים היה הסיבה להוספת סימון "M3M" בייצוג המפציץ.